Informasjon til bedrift


Vi kan hjelpe dere med:

Fordeler

 

Karrieredagen gir din bedriften en enestående mulighet til å tiltrekke seg talenter og redusere kostnadene ved ansettelser. Vi har de verktøyene bedrifter trenger for å synliggjøre seg på en unik måte. Gjennom bred markedsføring kan vi bidra til å synliggjøre deres kjernevirksomhet og verdier til studentmassen, og dermed fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.

 

På selve dagen vil hver bedrift som er påmeldt få tildelt en standplass på 3x3m i Vilhelm Krags hall (Vrimlehallen), som er et naturlig knutepunkt på campus. I tillegg vil det bli arrangert bedriftspresentasjoner i universitetets største auditorium, som har en kapasitet på 450 personer, for våre hovedsponsorer. Karrieredagen 2016 ble utsolgt og vi anbefaler derfor tidlig påmelding for å sikre bedriften din en plass.

 

Kontakt bedriftsansvarlig@karriereuia.no for påmelding

 

 

Universitetet i Agder, Campus Kristiansand har mer enn 12,000 studenter og er spesielt dyktige innenfor disse fagfeltene:

 
Siviløkonomi

Siviløkonomi

 
 
Markedsføringsledelse

Markedsføringsledelse

 
 
IT og informasjonssystemer

IT og informasjonssystemer

  

 
Statsvitenskap

Statsvitenskap

 

 
Kommunikasjon, PR og media

Kommunikasjon, PR og media

 
 
Rettsvitenskap

Rettsvitenskap

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt

Ingrid Wroldsen Carlsen

Ingrid Wroldsen Carlsen

Leder
karrieredagen@mercurius.no
ingrid_carlsen@icloud.com
Telefon: 91354557

Eirik Amundlien

Eirik Amundlien

Bedriftsansvarlig
bedriftsansvarlig@karriereuia.no
Telefon: 91815148
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ta kontakt med Ingrid om du har spørsmål eller har ønsker om å være hovedsponsor
  • Ta kontakt med Eirik for påmelding

 

«Vi skal hjelpe bedrifter med å gjøre deres bedrift attraktiv for studenter og synliggjøre deres unike sider» 

 

 

© 2018 Karrieredagen UiA Kristiansand.All Rights Reserved.